Sähkön hinta

Miltä sähkön hinta näyttää juuri nyt, ja mistä löytyy paras sähkösopimus? Lue sähkön hinnasta ja kehityksestä täältä. Halvinsähkösopimus.fi vertaa ja kilpailuttaa sähkön hinnan puolestasi.

Lue tästä myös ajankohtainen sähkön hintaennuste.

Kilpailuta sähköyhtiöt

Sähkön hinnoissa on paljon eroja. Kilpailuta tästä sopimuksesi löytääksesi halvimman vaihtoehdon!

Sähkön spot-hinta

Sähkön spot-hinta on sähkön reaaliaikainen markkinahinta, joka vaihtuu tunneittain. Spot-hinta määräytyy Nord Pool -nimisessä sähköpörssissä, joka on Pohjoismaiden ja Baltian yhteinen markkinapaikka. Sähköyhtiöt ostavat Nord Poolista sähköä markkinahinnalla ja myyvät sen sitten kuluttajalle. 

Kuluttaja ei kuitenkaan maksa ihan suoraan pörssihintaa, sillä paljaassa pörssihinnassa ei olla huomioitu vielä veroja, välityspalkkiota eikä sähkön siirtomaksua. Sähkön spot-hinta (tai pörssisähkö) on usein edullisin vaihtoehto esimerkiksi omakotitaloihin, joissa sähkön kulutusta on mahdollista keskittää niille vuorokaudenajoille, jolloin spot-hinta on edullisimmillaan.

Sähkön spot-hinta vaihtelee tunneittain ja hinta perustuu muun muassa sähkön kysyntään ja tarjontaan. Esimerkiksi öisin ja kesäaikaan sähkön hinta on alimmillaan, sillä kysyntä on alhaisempaa. Sen sijaan sähkön spot-hinnan nousuun voivat vaikuttaa muun muassa kylmät talvikuukaudet, jolloin kotia pitää lämmittää.

Kiinteähintaisissa sähkösopimuksissa sähkön spot-hinta ei heti näy, vaan sopimuksia päivitetään tietyllä viiveellä.

Sähkön hinta

Pörssisähkön keskihinta tammikuu 2024

13,17 c/kWh

sis. ALV Tiedot: Nordpool

Sähkön kWh-hinta: mitä se tarkoittaa?

Sähköenergia laskutetaan yleisimmin kilowattituntien mukaan. kWh on sähkönkulutuksen yksikkö, ja se kuvaa yksinkertaisesti, paljonko sähköä kuluu.

Kilowattituntihinta ilmoitetaan useimmin senteissä. Senttimäärä kertoo suoraan, paljonko joudut maksamaan, kun kulutat yhden kilowattitunnin sähköä.

Tyypillisessä suomalaisessa kotitaloudessa sähköä voi kulua kuukaudessa oikeastaan mitä tahansa 1 000 kilowattitunnista jopa 30 000 kilowattituntiin. Eniten sähköä kuluu sähkölämmitteisessä omakotitalossa.

Voit laskea tästä, paljonko juuri sinun kotisi saattaa kuluttaa arvioiden mukaan sähköä.

Miksi sähkön hinta on nyt korkea?

Sähkön hintaan vaikuttavat muutamat tekijät. Lyhyesti sanottuna sähkön hintaan vaikuttaa sähkön kysyntä ja tarjonta, mutta kysynnän ja tarjonnan vaihtelut ja syyt ovat monivaiheiset. Muun muassa sää, sateiset kaudet, muutokset sähkön tuotantotapaan liittyvissä kuluissa ja jopa sähkösiirtokapasiteetti voivat aiheuttaa vaihteluita sähkön hinnassa.

Ydinvoiman väheneminen ja muutokset maakaasun hinnassa vaikuttavat sähkön hinnan nousuun

Tällä hetkellä maakaasun hinta on nousussa Keski-Euroopassa ja hinta on kiivennyt ennätyksellisiin lukemiin. Koska myös Suomessa sähköä tuotetaan maakaasulla, maakaasun hintojen noustessa myös sähkön hinta nousee.

Saksassa on hiljattain tehty poliittisia päätöksiä, jotka ovat johtaneet ydinvoiman selkeään alasajoon. Kolmen ydinvoiman sulkeminen ja uusiutuvaan energiaan keskittyminen on tuonut väliaikaisesti hiilivoimaa. Hiilivoiman hiilidioksidipäästöistä maksetaan kuitenkin päästökaupan mukaisesti tuhtia hintaa, mikä vaikuttaa puolestaan kuluttajien sähkölaskuun. 

Kylmät ilmat ja vähäsateisuus

Kylmällä ilmalla asuntojen ja talojen lämmittämiseen kuluu energiaa. Pimeinä talvikuukausina myös tuulivoiman tuotanto on huomattavasti alhaisempaa. Kylmemmän kelin takia sähkön kysyntä nousee ympäri Suomea (ja muita Pohjoismaita), mikä puolestaan nostaa sähkön hintaa. Esimerkiksi pitkät pakkasjaksot voivat nostaa sähkön hintaa huomattavasti.

Suomessa ja muualla Pohjoismaissa on saatu viime aikoina edullista sähköä Norjasta, jossa vesivoimaa on pystytty hyödyntämään tehokkaasti. Vähäsateinen kesä ja vesivarantojen väheneminen on kuitenkin vaikuttanut sähkön tehokkaan tuotannon vähenemiseen, mikä nostaa jälleen sähkön hintaa.

Sähkömarkkinat Euroopassa

Suomi on kytketty sekä Iso-Britannian että muun Euroopan sähköverkostoon sähkön siirtoyhteyksien avulla. Jos näiden markkina-alueiden sisällä tapahtuu hintojen muutoksia, se heijastuu myös sähkön hintaan Suomessa.

Suomen ja Ruotsin välillä olevat sähkönsiirtoyhteydet ovat vielä vuonna 2023 vajaavaiset kysyntään nähden. Maiden välisen siirtokapasiteetin ollessa vajaa, sähkön aluehinta nousee. Uuden sähkönsiirron rajajohtojen oletetaan valmistuvan Ruotsin ja Suomen välille vuoteen 2025 mennessä.

Olkiluoto 3:n viivästyminen ja sähköntuonnin loppuminen Venäjältä

Olkiluoto 3:n piti valmistua kesän 2022 aikana ja sen valmistumisen tarkoituksena oli auttaa sähkön hintojen alenemisessa. Rakennustoimien viivästymisen takia sähkön hinnan voidaan odottaa kasvavan entisestään etenkin kylmien kuukausien tehdessä tuloaan.

Sähkön hinnan nousuun on myös vaikuttanut sähkön tuonnin loppuminen Venäjältä Ukrainan ja Venäjän välisen sodan seurauksena.

Mihin suuntaan sähkön hinta on menossa?

Jo vuoden 2021 lopulla nähtiin merkkejä sähkön hinnan kovasta noususta. Sähkön hinnan hurjaan nousuun ovat vaikuttaneet muun muassa päästöoikeudet, vähäiset vesivarat Pohjoismaissa vähäsateisen kesän seurauksena, Olkiluoto 3:n viivästyminen sekä maakaasun tuontivaikeudet.

Iltalehden mukaan vuoden 2022-2023 talvikuukausina sähkön hinta voi nousta ennätyskorkealle muun muassa Olkiluoto 3:n viivästymisen takia. Iltalehti mainitsi myös, että Venäjän tuontisähkön loppumisen takia muun muassa Suomi on kärsinyt sähkön hintojen noustessa.

Energiaviraston Antti Paananen mainitsi Iltalehdelle, että hintojen nousu näkyy suoraan etenkin kotitalouksissa, joissa on pörssisähkösopimus.

“Jos hintapiikissä megawattitunti maksaa tuhat euroa, hinta on pörssisähkösopimuksen tehneelle euron kilowattitunnilta.”

Toistaiseksi ennusteet ensi talvelle on se, että hinta tulee kipuamaan ennätyslukemiin. Ennusteet ovat kuitenkin vaihdelleet tiuhaan, eikä kukaan tiedä, mitä sähkö tulee lopulta maksamaan.

Sähkön hintaennuste vaihtelee koko ajan, ja pidemmälle on vaikea tehdä arvioita. Me päivitämme hintaennustesivullemme jatkuvasti ajankohtaisen ennusteen sähkön futuureihin perustuen.

Milloin sähkön hinta laskee?

Sähkön hinnan voidaan odottaa laskevan, kun sähkön tuonti ja tuotanto helpottuvat. Sähkön siirron pitäisi helpottua Ruotsin ja Suomen välillä uusien siirtoyhteyksien myötä, joiden odotetaan valmistuvan viimeistään vuonna 2025. 

Myös Olkiluoto 3:n valmistuminen saattaa tuoda sähkön hintaa alaspäin. Säännöllinen sähköntuotanto on kuitenkin koko ajan viivästynyt. Näillä näkymin sähköntuotanto alkaa talvella 2023.

Viimeistään sähkön hinnan laskua voidaan toivoa kevät- ja kesäkuukausina, kun sähköä ei tarvita yhtä paljon kuin kylminä ja pimeinä talvikuukausina.

Pidemmällä tähtäimellä sähkön hinta laskenee futuurien perusteella vuonna 2024 jo n. 10 sentin tienoille. Pidemmällä tähtäimellä hinta tippunee aiempaan n. 5 sentin hintaan, mutta tähän saattaa mennä aikaa.

Mistä sähkölaskun hinta koostuu?

Sähkölaskun hinta koostuu muutamasta tekijästä: sähkön kilowattihinnasta, perusmaksusta, sähkönsiirrosta ja veroista. Kuluttaja voi kilpailuttaa sähkön kWh-hinnan sekä perusmaksun, mutta sähkönsiirtoon ja veroihin ei ole mahdollista vaikuttaa kilpailutuksella.

kWh-hinta

Sähkön hinta kerrotaan kilowattitunteina, josta käytetään lyhennettä kWh. KwH-hinta määritellään Pohjoismaiden sähköpörssissä, jonka spot-hinnat vaihtelevat tunneittain. Jos kuluttaja valitsee sähkösopimukseksi pörssisähkön, häntä veloitetaan sähkön reaaliaikaisella tuntihinnalla. Määräaikaisissa sopimuksissa määritetään kiinteä kWh-hinta koko sopimuskaudelle.

Perusmaksu

Joihinkin sähkösopimuksiin lisätään perus- tai kuukausimaksu. Se on kiinteä summa, joka näkyy sähkölaskussa joko joka kuukausi tai se maksetaan kerralla koko vuodelle. Perusmaksu on mahdollista kilpailuttaa ja kaikkiin sähkösopimuksiin ei välttämättä kuulu perusmaksua.

Sähkönsiirto

Sähkön ostamisen jälkeen sähkö pitää siirtää sähköyhtiöltä kuluttajalle sähköverkkoa käyttämällä. Kun kuluttaja tekee sähkösopimuksen, sähkönmyyjä yleensä hoitaa kuluttajan puolesta myös sähkönsiirtosopimuksen. Kuluttajalle saattaa siis tupsahtaa postiluukusta kaksi laskua: sähkönsiirtoon liittyvä lasku sekä sähkön kulutukseen perustuva lasku.

Sähkönsiirrosta huolehtii aina paikallinen sähkönjakeluyhtiö, eikä kuluttaja voi kilpailuttaa sähkönsiirtoa eikä sähkönsiirtoon liittyviä veroja.

Verot

Sähkölaskussa nähdään myös verojen osuus esimerkiksi myynnille ja sähkönsiirrolle. Verojen osuutta ei ole mahdollista kilpailuttaa, vaan ne pitää niellä samaan tapaan kuin muihinkin palveluihin liitetyt verot. Sähkön myyntihintaan sisältyy aina arvonlisävero, joten yllätyksenä se ei tule sopimuksen päälle

Paljonko sähkö maksaa kuukaudessa?

Sähkölaskusi koostuu sähkön kWh-hinnasta, perusmaksusta, siirtomaksusta sekä veroista. Sähkön kulutukseen liittyvä lasku perusmaksuineen lähetetään omana laskunaan ja siirtomaksu sekä verot omana erillisenä laskunaan.

Sähkölaskussa oma sähkönkulutuksesi on yleensä kaikista suurin summa, jonka lisäksi laskussa komeilee (sopimuksesta riippuen) kiinteä kuukausi- tai perusmaksu. Mitä enemmän sähköä kulutat, sen suuremmaksi sähkölasku nousee. Joissakin tapauksissa on mahdollista solmia pakettihintainen sähkösopimus, jolloin asiakas saa käyttöönsä tietyn määrän sähköä ennalta sovitulla, kiinteällä pakettihinnalla. Ylimenevästä osasta veloitetaan hinnaston mukainen hinta.

Sähkönkulutukseen vaikuttavat muun muassa seuraavat asiat:

  • Mahdollinen lisälämmitys, kuten lattialämmitys tai lisäpatteri
  • Viilennyslaitteet, kuten ilmastointilaitteet
  • Rikkinäiset sähkölaitteet
  • Saunan sähkölämmitys

Saadaksesi mahdollisimman edullisen sähkölaskun postiluukustasi kuukausittain, on tärkeää kilpailuttaa sähkösopimukset ja miettiä omaa sähkönkulutusta. On myös oleellista selvittää, millainen sähkösopimus on paras omaan talouteen. Esimerkiksi paras sähkösopimus kerrostaloasuntoon ei välttämättä ole paras omakotitaloon.

Saat postilaatikkoosi myös toisen laskun, jossa komeilee sähkön siirtohinta ja verot. Näitä ei voi kilpailuttaa ja siirtohinta riippuu aina paikallisesta sähkönjakeluyrityksestä.

Hyödynnä laskureitamme

Meidän sivuiltamme löydät laskurit, joiden avulla voit arvioida sähkön kulutuksen asuintyypistäsi ja asuntosi pinta-alasta riippuen. Huomaa, että laskureissa annettu arvio on vain arvio.

Hyödyntämällä laskureitamme saat hyvän kuvan siitä, kuinka paljon sähköä kulutat vuositasolla. Voit arvioida sähkölaskusi summan ja selvittää, millainen sähkösopimus on sinulle paras ja edullisin.

Mikä on halpa sähkön hinta?

Sähkön hinta vaihtelee aina markkinatilanteen mukaan. Sähkön spot-hinta, johon sähköyhtiöt perustavat tarjouksensa, vaihtelee aina tunneittain kysynnän ja tarjonnan perusteella. 

Sähkö on yleensä halpaa kesäkuukausina ja yöaikaan, kun sähköä ei käytetä yhtä paljon verrattuna talvikuukausiin. Halpaan sähkön hintaan voivat vaikuttaa myös sähkön tuotantoon liittyvien kustannusten aleneminen, sääolosuhteet ja jopa Euroopan poliittinen tilanne.

Halvin sähkön hinta löytyy kilpailuttamalla

Halvin sähkön hinta löytyy vain kilpailuttamalla sähkösopimukset. Ennen kuin voit lähteä kilpailuttamaan sähkösopimuksia ja sähkön hintaa, on tärkeää arvioida sähkönkulutus vuoden ajalle. Arvioitu sähkön kulutuksen määrä auttaa sinua edullisimman sopimuksen löytämisessä. 

Kun arvioit sähkön kulutusta vuoden ajalle, voit käyttää apunasi esimerkiksi edellisen vuoden sähkölaskujasi tai meidän laskuriamme. 

Sähkösopimuksia kilpailuttamalla voit kilpailuttaa sähkön kWh-hinnan sekä perusmaksun, mutta muista, ettei siirtohintaa eikä veroja voi kilpailuttaa.

Sähkön hintaan voit vaikuttaa omalla kulutuksella

Oma kulutus vaikuttaa suuresti siihen, kuinka suuri seuraavassa kuussa postilaatikkoon kolahtava sähkölasku on. 

Alle olemme jakaneet yksinkertaisia vinkkejä sähkön kulutuksen alentamiseen:

  • Sammuta valot aina, kun niitä ei tarvita
  • Harkitse lattialämmityksen ja ilmastoinnin käyttöä: käytä vain silloin, kun on tarve
  • Vaihda rikkinäiset ja vanhat sähkölaitteet uusiin
  • Säädä kodin sisälämpötila sopivaksi
  • Muista sulkea lämmitys tai ilmastointi silloin, jos kodin ikkunat ovat auki

Myös saunan lämmittäminen kuluttaa paljon sähköä. Jos haluat säästää sähkölaskussa, kannattaa harkita saunan lämmittämistä harvemmin kuin mihin on totuttu. Myös suurten kodinkoneiden, kuten kuivausrummun käyttäminen kuluttaa sähköä: kuivaa vaatteet narulla säästääksesi sähkön kulutuksessa.

Erilaiset sopimustyypit ja sähkön hinta

Sähköyhtiöt tarjoavat asiakkailleen erilaisia sopimustyyppejä. Sopiva sopimus kannattaa valita asuintyypistä, pinta-alasta sekä omasta kulutuksesta riippuen. Esimerkiksi rivitaloon sopiva sähkösopimus ei välttämättä ole sopiva omakotitaloon tai mökille.

Määräaikainen kiinteähintainen sähkö

Määräikainen, kiinteähintainen sähkö on juuri sitä, miltä se kuulostaa: kiinteähintainen sähkösopimus, joka on solmittu määräajaksi. Kiinteähintaisessa sopimuksessa sähkön kWh-hinta pysyy samana koko sopimuskauden ajan. Määräaikaiset sopimukset solmitaan yleensä 12, 24 tai 26 kuukaudeksi.

Pörssisähkö

Pörssisähkö on usein erinomainen valinta omakotitaloon, jossa sähkön kulutusta voidaan kohdentaa yön pikkutunneille, jolloin sähkön hinta on edullista. Pörssisähkö määrittyy tunneittain Nord Pool -sähkömarkkinioilla ja pörssisähkön hinta perustuu suoraan sähkön kysyntään ja tarjontaan. 

Pörssisähkön hinta voi vaihdella rajusti esimerkiksi kesä- ja talvikuukausien välillä. Näin ollen pörssisähkön valinta voi olla edullinen ratkaisu vuositasolla, mutta se vaatii jonkinlaista riskinsietokykyä.

Aikasähkö ja yösähkö

Aikasähkössä, tai yösähkössä, sähkön hinta on eri päivälle ja yölle. Yöllä sähkön hinta on edullisempaa ja päivällä kalliimpaa. Jos taloudessa sähkön kulutusta voidaan kohdistaa enimmäkseen yölle, tämä voi olla hyvä vaihtoehto, vaikka se onkin yleensä kalliimpi vaihtoehto kuin pörssisähkö.

Toistaiseksi voimassa oleva

Toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimus on yleinen ja huoleton valinta ja se sopii moniin talouksiin. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus on nimensä mukaan voimassa toistaiseksi ja asiakas voi irtisanoa sopimuksen koska tahansa 14 vuorokauden irtisanomisajalla. 

Asumismuoto vaikuttaa sähkölaskun hintaan

On tärkeää huomioida, että asumismuoto vaikuttaa sähkölaskun hintaan huomattavasti. Esimerkiksi 100 neliön kokoinen asunto kuluttaa paljon vähemmän sähköä kuin 300 neliön kokoinen asunto.

Esimerkiksi kerrostaloasunnot ovat pieniä ja niissä käytetään tyypillisesti kaukolämpöä, joten asukkaan kannattaa harkita pakettisähköä tai perusmaksutonta, kiinteää sähkösopimusta. Toisaalta esimerkiksi suuri omakotitalo, jossa on sähkölämmitys, voi hyötyä pörssisähköstä.

Sähkösopimusta solmittassa onkin oleellista ottaa huomioon oman kodin pinta-ala sekä arvioitu sähkönkulutus.

Halvinsähkösopimus.fi vertaa sähkön ajankohtaiset hinnat

Vertailemalla sähkön ajankohtaisia hintoja voit varmistaa, että saat mahdollisimman edullisen sähkösopimuksen, joka sopii omaan kotiisi. Sähköyhtiöiden ja saatavilla olevien sopimusten vertaileminen on haastavaa ja aikaavievää, minkä takia kannattaa käyttää apuna meidän laskureitamme ja hintavertailuamme.

Halvinsähkösopimus.fi antaa käyttöösi kätevän laskurin, jonka avulla voit arvioida oman kotisi sähkönkulutuksen. Voit vertailla saatavilla olevia sähkösopimuksia ja jopa valita, millä tavalla haluat sähkösi tuotettavan.

Usein kysytyt kysymykset

Ajankohtaista sähkön hinnasta

Scroll to Top