Sähkövähennys

Sähkövähennys voi vaikuttaa siihen, mikä sopimus kannattaa valita

Yksi hallituksen tukitoimista sähkön hinnan noustessa on sähkövähennys. Sähkövähennys toteutetaan väliaikaisena verovähennyksenä, jonka saa ylimenevästä osasta, jos sähkölasku kohoaa tammikuun-huhtikuun aikana yli 2 000 euroon.

Sähkön verovähennyksen maksimisumma on 2 400 euroa, ja siihen liittyy lisäksi 100 euron omavastuu. Vähennystä on tarjolla 60 %:n verran 2 000 euron rajan ylittävästä osuudesta.

Sähkön verovähennys helpottaa erityisesti ison sähkönkulutuksen talouksien taakkaa. Samalla verovähennyksen luonteen vuoksi se voi vaikuttaa siihen, minkälainen sähkösopimustyyppi kuluttajan kannattaa valita.

Halvinsähkösopimus.fi laski, miten verovähennys voi vaikuttaa siihen, mikä sähkösopimus kuluttajan kannattaa nyt valita. Selvityksen tuloksena huomattiin, että paljon sähköä kuluttavassa taloudessa kannattaa harkita tarkasti, minkä tyyppisen sopimuksen nyt valitsee.

Selvityksen keskeiset poiminnat:

 • Sähkövähennys voi tehdä pörssisähkösopimuksesta tai muusta toistaiseksi voimassa olevasta sopimuksesta selvästi kannattavamman vaihtoehdon omakotitalossa asuvalle
 • Sähkön verovähennys hyödyttää ainoastaan niitä, joiden sähkönkulutus on tarpeeksi suurta. Kerrostalossa asuva tuskin saa sähkövähennystä sopimuksesta riippumatta.
 • Verovähennys pienentää pörssisähkösopimuksen valinneen riskiä, vaikka spot-hinnat nousisivat ennusteita korkeammalle
 • Kiinteähintaisen sopimuksen kesän jälkeen tehnyt voi joutua maksamaan pitkässä juoksussa muihin verrattuna enemmän verovähennyksen takia
 • Vaikka sähkön pörssihinta nousisi ennusteitakin selvästi korkeammaksi, voi pörssisähkösopimus silti kannattaa pitkään kiinteähintaiseen sopimukseen verrattuna

Mikä sähkövähennys?

Sähkövähennys on yksi hallituksen tukitoimista energiakriisin takia. Sähkövähennys toteutetaan verovähennyksenä, jota saa, mikäli sähköenergian osuus sähkölaskusta ylittää 2 000 euroa tammikuun-huhtikuun aikana.

Verovähennystä on tarjolla 60 % 2 000 euron rajan ylittävästä osuudsta.

Sähkövähennys koskee vain sähköenergian osuutta sekä siihen liittyvää arvonlisäveroa. Sähkön siirtoa ei siis lasketa mukaan, eikä siitä voi saada vähennystä.

Sähkövähennykseen liittyy lisäksi 2 400 euron maksimiraja – eli tätä suurempaa summaa ei ole mahdollista saada verovähennyksiin. Vähennyksessä on myös 100 euron omavastuuosuus, joka on yhteinen kaikkien kotitalousvähennyksien kanssa.

Sähkövähennys tehdään suoraan veroista. Jos oma veromäärä ei riitä, voi Verottaja ohjata vähennyksen puolisolle.

Sähkön verovähennyksen ohella Suomessa lasketaan myös sähköenergian ALVia joulukuusta huhtikuuhun. Lisää sähkön ALV-alennuksesta kerromme täällä.

Esimerkkilaskelma – 150 neliön sähkölämmitteinen omakotitalo

Laskelma sähkövähennyksen vaikutuksesta sopimushintaan
 • Oletetaan, että sähkön tuleva pörssihinta vastaa sähkön futuurihintoja Suomen hinta-alueelle
 • Kotitalous kuluttaa vuodessa yhteensä 22 800 kilowattituntia sähköä, ja isompi osa kulutuksesta painottuu talvikuukausille taulukon mukaisesti
 • Vertaillaan toistaiseksi voimassa olevan pörssisähkön sekä kiinteähintaisen 2 vuoden määräaikaisen sopimuksen ja kiinteähintaisen 1 vuoden sähkösopimuksen hintaa sähkövähennyksellä
 • Laskelmissa on otettu huomioon sähköenergian halvempi ALV joulukuusta huhtikuuhun sekä pörssihinnoissa että sopimushinnoissa
 • Sähkövähennyksestä on vähennetty lisäksi 100 euron omavastuuosuus
 • Sopimusesimerkeiksi valittu pörssisähkö 0,50 sentin marginaalilla, 24kk määräaikainen 26,90c/kWh hintaan Fortumilta ja 12kk määräaikainen 32,28c/kWh hintaan Heleniltä (sopimusesimerkit kerätty 22.11.2022)

Erilaiset skenaariot

Kaikkein merkittävin ominaisuus sähkövähennyksessä on sen aiheuttama tasaus. Sähkövähennyksestä saa enemmän etua, jos sopimus on kalliimpi. Tämä vaikuttaa siihen, että sopimuksen hintaa kannattaa tarkastella pidemmällä aikavälillä.

Esimerkki A: Sähkön pörssihinta noudattaa futuurien hintoja

 • Suomen hinta-aluetta kuvaavat sähköfutuurit ennustavat tällä hetkellä talvelle kalleimmillaan noin 40 sentin keskimääräisiä kuukausihintoja sähkölle. Keväällä hinnan odotetaan laskevan.
 • Jos hintataso noudattaa sähköfutuureita, saa kuluttaja sähkövähennyksen ansiosta osan kalliimmasta hinnasta anteeksi
 • Koska pörssisähkön hinnan odotetaan laskevan myöhemmin, tulee pörssisähkö pitkässä juoksussa määräaikaista sopimusta halvemmaksi
Pörssisähkö24kk määräaikainen (26,90c/kWh)12kk määräaikainen (32,28c/kWh)
Sähkövähennyksen määrä936,20 €274,76 €590,24 €
Kokonaishinta vuodessa4 870,40 €5 463,24 €6 296,40 €
Kokonaishinta 2 vuodessa7 948,60 €11 596,44 €

Esimerkki B: Pörssihinta nousee tammi-maaliskuussa ennusteita korkeammalle tasolle

 • Mikäli pörssisähkön hinta nouseekin erittäin korkeaksi, saa siitä osan takaisin sähkövähennyksellä. Käytännössä tämä tekee pörssisähköstä vähemmän riskialttiin vaihtoehdon kuin muuten.
 • Laskimme ääriesimerkin, jossa sähkön keskimääräinen kuukausihinta nousisi Nordpool-sähköpörssissä tammi- ja helmikuussa 70 senttiin ja maaliskuussa 45 senttiin. Tällöin sähkövähennystä saisi samassa esimerkkitilanteessa 2 375,40 euroa.
 • Vuoden säteellä pörssisähkö tulisi tässä tilanteessa hieman kalliimmaksi kuin esimerkiksi 2 vuoden määräaikainen sopimus, mutta 2 vuoden säteellä pörssisähkö olisi halvempi
Pörssisähkö24kk määräaikainen (26,90c/kWh)12kk määräaikainen (32,28c/kWh)
Sähkövähennyksen määrä2 283, 80 €274,76 €590,24 €
Kokonaishinta vuodessa5 815,00 €5 463,24 €6 296,40 €
Kokonaishinta 2 vuodessa8 807 €11 596,44 €

Esimerkki C: Pörssisähkön hinta jää ennusteita alemmaksi

 • Jos pörssisähkön hinta jää paljon ennusteita alhaisemmaksi, sähkövähennystä ei tule yhtä paljon.
 • Halvempi pörssisähkön hinta näkyy kuitenkin suoraan maksetussa hinnassa määräaikaiseen kiinteähintaiseen sopimukseen verrattuna.
Pörssisähkö24kk määräaikainen (26,90c/kWh)12kk määräaikainen (32,28c/kWh)
Sähkövähennyksen määrä357,80 €274,76 €590,24 €
Kokonaishinta vuodessa4 531 €5 463,24 €6 296,40 €
Kokonaishinta 2 vuodessa7 523 €11 596,44 €

Entä toistaiseksi voimassa olevat tavalliset sopimukset?

Pörssisähkösopimus ei ole ainut toistaiseksi voimassa oleva sähkösopimustyyppi. Myös tavallisia toistaiseksi voimassa olevia sopimuksia on paljon, ja niissä sähkön hinta saattaa vaihdella esimerkiksi kuukauden tai muutaman kuukauden välein.

Myös tällaisessa sopimuksessa pääsee todennäköisesti hyötymään sähkövähennyksestä määräaikaista sopimusta paremmin. Jos sähkön hinta sitten laskee odotetusti keväällä, sähkösopimuksen voi kilpailuttaa uudestaan.

Kerrostaloasunnossa kulutus tuskin nousee sähkövähennyksen rajaan asti

Kerrostaloasunnossa tai esimerkiksi kaukolämmöllä lämpiävässä pienessä rivitaloasunnossa sähkönkulutus tuskin nousee sähkövähennyksen ”vaatimalle” tasolle.

Sähkölaskussa pelkän sähkön ja sen ALV:n tulisi nousta 4 kuukauden ajalla yli 2 000 euroon, jotta vähennystä voisi saada. Kun vähennyksessä on vielä 100 euron omavastuu, on hyvin epätodennököistä, että sähkövähennystä saisi.

Kerrostalossa sähkönkulutus ei myöskään yleensä painotu talvikuukausille samalla tavalla kuin sähkölämmitteisessä omakotitalossa.

Pienen sähkönkulutuksen taloudessa sähkön verovähennys ei siis lähtökohtaisesti vaikuta siihen, mikä sähkösopimus kannattaa valita.

Sähkövähennys suosii todennäköisesti pörssisähkön tai toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen valinnutta

Sähkövähennys voi laskelmiemme mukaan vaikuttaa siihen, minkälainen sähkösopimus on järkevää valita. Vähennys suosii eniten niitä, joiden sähköenergian kulut nousevat juuri tammi-huhtikuun aikana kaikkein suurimmiksi.

Jos sähkösopimus on toistaiseksi voimassa oleva, sähköenergian hinta todennäköisesti laskee vuoden 2023 kevään jälkeen. Esimerkiksi vuoden 2023 kolmannelle kvaraalille sähköfutuurit ennakoivat tällä hetkellä Suomen hinta-alueelle n. 10 sentin hintoja. Määräaikaisessa kiinteässä sopimuksessa maksetaan samaa hintaa koko sopimuskausi.

Mikäli sähkönkulutus on tarpeeksi suurta, ja on oikeutettu sähkövähennykseen sähkölaskusta, tulee pörssisähkö monissa skenaarioissa halvimmaksi. Pitkään kiinteään määräaikaiseen sopimukseen sitoutuminen ei siis nyt ole välttämättä järkevää.

Poikkeuksena ovat he, jotka ovat solmineet jo aiemmin kiinteähintaisen sopimuksen halpaan hintaan. Laskelmissa oletetaan, että sähkösopimuksen joutuisi uusimaan nykyisessä markkinatilanteessa.

Sähkövähennys auttaa viiveellä, eikä kaikissa tilanteissa

Vaikka sähkövähennys laskennallisesti tekeekin laskelmien esimerkkitilanteissa pörssisähköstä rahallisesti ja odotusarvollisesti fiksumman vaihtoehdon, liittyy siihen myös ongelmia.

Ensinnäkin sähkövähennys auttaa vasta viiveellä. Se toteutetaan verovähennyksenä, joten helpotus sähkölaskuun ei välttämättä näy heti. Omasta taloudesta tulisi siis tarvittaessa löytyä liikkumavaraa maksaa kalliimpienkin skenaarioiden pörssisähkölaskuja.

Sähkövähennys ei myöskään auta, jos sähkönkulutus on alhaista. Lisäksi pörssisähkö itsessään voi tulla kiinteähintaista sopimusta kalliimmaksi pitkässäkin juoksussa, jos oma sähkön käyttö painottuu pörssisähkön kalleille tunneille.

Pörssisähköä harkitsevan kannattaa nyt kuitenkin ehdottomasti ottaa laskelmissa huomioon myös sähkövähennys. Se voi merkittävästi pienentää pörssisähkön riskejä, kun osan sähkölaskusta voi saada verotuksessa takaisin.

Lähteet:

 • Vero.fi – sähkövähennys
 • Sopimushinnat Fortumin ja Helenin sivuilta 22.11.2022
 • Käytetyt futuurihinnat Suomen hinta-alueelta 21.11.2022 päätöskursseilla. Lähteenä Nasdaq, otettu huomioon Pohjoismaiden systeemihinta ja Suomen hintaeroa kuvaava aluefutuuri sekä ALV 24 %, 10 % joulukuu-huhtikuu:
Joulukuu32.7
Tammikuu2339.2
Helmikuu39.8
Maaliskuu31.8
Huhtikuu18.4
Toukokuu18.4
Kesäkuu18.4
Heinäkuu10.4
Elokuu10.4
Syyskuu10.4
Lokakuu17.6
Marraskuu17.6
Joulukuu17.6
Tammikuu2418.1
Helmikuu18.1
Maaliskuu18.1
Huhtikuu8.1
Toukokuu8.1
Kesäkuu8.1
Heinäkuu5.3
Elokuu5.3
Syyskuu5.3
Lokakuu10.2
Marraskuu10.2
Scroll to Top