Luotettava sähköyhtiö

Luotettava sähköyhtiö – mistä sen tunnistaa?

Sähköyhtiöitä menee nyt konkurssiin ennätystahtia, ja sähkömarkkinan tilanne on epävarma. Luotettavan sähköyhtiön löytäminen ja hyvien sähkösopimusten vertailu kiinnostaa kuluttajia enemmän kuin koskaan. Mistä on luotettava sähköyhtiö tehty?

Suomessa sähköä voivat myydä sekä sähköntuottajayhtiöt että pelkkää myyntiä varten perustetut yhtiöt. Näiden välinen ero on korostunut sähkön pörssihinnan noustua vuoden 2022 aikana poikkeuksellisen korkealle. Myös se, millainen sähkösopimus kuluttajalla on, vaikuttaa mahdollisissa konkurssitilanteissa.

Halvinsähkösopimus.fi selvitti, mistä luotettavan sähköyhtiön voi tunnistaa ja mitkä ovat kaikista turvallisimpia vaihtoehtoja.

Artikkeli pähkinänkuoressa:

 • Luotettavan sähköyhtiön piirteitä ovat vakaa taloustilanne, luotettava omistaja ja taustat
 • Sähköyhtiöt, joilla ei ole omaa tuotantoa, ovat vaikeammassa tilanteessa sähkön hintojen noustessa
 • Sähköyhtiön konkurssikaan ei katkaise sähköjä yhtäkkiä, mutta voi tuoda sopimustyypistä riippuen lisäkuluja
 • Halvinsähkösopimus.fi listaa vain rehtejä ja luotettavia sähköyhtiöitä ja -sopimuksia

Vertaa sähköyhtiöt

Kilpailuttamalla sähköyhtiöt voit säästää isosti. Kilpailuta siis sopimuksesi löytääksesi halvimman vaihtoehdon!

Esimerkkejä luotettavista sähköyhtiöistä

Sähkön myyntiyhtiöt vs sähkön tuottajat

Sähkösopimuksia myyvät yhtiöt jakautuvat karkeasti kahteen osaan:

 • Yhtiöihin, joilla on omaa sähköntuotantoa
 • Yhtiöihin, jotka myyvät vain sähköä eteenpäin kuluttajille

Taustat voivat kuitenkin vaihdella. Esimerkiksi Oomi on usean pienemmän sähköntuotantoyhtiön perustama myyntiyhtiö, kun taas Fortum ja Helen ovat jakaneet konserninsa suoraan myyntiyhtiöön ja tuotantoyhtiöön.

Puolestaan esimerkiksi Nordic Green Energyllä ei ole Suomessa suoria kytköksiä mihinkään sähkön tuotantoyhtiöön. Sen omistaa kuitenkin iso norjalainen pörssiyhtiö, joten kyseessä on vakavarainen yhtiö.

Sähköä tuottava yhtiö ei suoraan ole luotettavampi tai turvallisempi kuin pelkkä sähkön myyntiyhtiö. Viime aikoina energiakriisi ja nousseet sähkön hinnat ovat kuitenkin ajaneet monia puhtaita sähkön myyntiyhtiöitä ongelmiin, kun taas sähkön tuotantoyhtiöt ovat lähtökohtaisesti hyötyneet tilanteesta.

Sähköyhtiötä valitessa oleellisinta on tutustua sähköyhtiön taustoihin tarkemmin. Iso ei tarkoita automaattisesti parempaa, mutta isommalla sähköyhtiöllä voi olla paremmat edellytykset selvitä vaikeistakin markkinatilanteista eteenpäin.

Tunnista luotettava sähköyhtiö

 • Vakavarainen: Luotettava sähköyhtiö on vakavarainen ja selviytyy hetkellisistä vaikeistakin tilanteista. Vakavaraisia yhtiöitä ovat esimerkiksi isot konsernit tai pienemmät yhtiöt, joiden omistajana on isompi taho.
 • Taustat kunnossa: On tärkeää, että sähköyhtiön taustat ovat kunnossa. Suomen markkinoilla toimii sekä täysin suomalaisomisteisia sähköyhtiöitä että kansainvälisiä yhtiöitä.
 • Me listaamme vain rehtejä sähköyhtiöitä: Meille on tärkeää tutustua sivustolla listattujen sähköyhtiöiden taustoihin etukäteen.
 • Etsi muiden asiakkaiden kokemuksia: Muiden asiakkaiden kokemukset luotettavista yhtiöistä voivat olla silmiä avaavia. Keskity kuitenkin mieluummin kokonaiskuvaan kuin yksittäisiin palautteisiin.

Mitä jos sähköyhtiö menee konkurssiin?

Hyvä asia Suomessa on, ettei sähköyhtiön konkurssikaan onneksi johda suoraan esimerkiksi sähkön toimitusten yhtäkkiseen lakkaamiseen. Sopimustyypistä riippuen sähköyhtiön konkurssi tai toiminnan loppuminen ei myöskään välttämättä aiheuta mitään taloudellisia ongelmia.

Luotettava ja sinänsä rehdisti toimiva sähköyhtiökin voi mennä konkurssiin, jos rahat yksinkertaisesti loppuvat ja toimintaedellytyksiä ei enää ole.

Jos sähköyhtiö menee konkurssiin, homma toimii yleensä näin:

 • Sähkön toimitus suoraan sähköyhtiöltä katkeaa joko heti tai tietyn määräajan päästä
 • Sähköverkkoyhtiö varmistaa sähköjen toimituksesta vähintään parin viikon ajan
 • Kuluttajan on etsittävä omatoimisesti uusi sähkösopimus mahdollisimman nopeasti, jotta sähköt eivät ehdi välissä katketa
 • Joskus sähköyhtiön niin erikseen ilmoittaessa saatetaan olemassa olevat sähkösopimukset automaattisesti siirtää jollekin toiselle yhtiölle

Sähköyhtiön meneminen konkurssiin voi johtaa lisäkustannuksiin, jos kuluttajalla on ollut voimassa määräaikainen sähkösopimus markkinahintaa edullisemmin. Periaatteessa kuluttajalla voi tällaisessa tilanteessa olla oikeus hakea korvauksia sähköyhtiön konkurssipesältä.

Sähkön toimitus turvataan Suomessa konkurssitilanteissa tietyksi aikaa suoraan sähköverkkoyhtiön toimesta. Talvella on vieläkin tarkempaa, etteivät sähköt katkea yhtäkkiä.

Kuluttajan on kuitenkin itse samalla huolehdittava uudesta sopimuksesta. Sähköverkkoyhtiö tarjoaa vain tietyn ajan sähköä markkinahintaa mukailevan hinnaston mukaisesti.

Eroa on myös sillä, onko käytössä ollut määräaikainen sähkösopimus vai toistaiseksi voimassa oleva. Toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen tilanteessa taloudellisia vahinkoja harvoin syntyy konkurssista, sillä yhtiöt muuttavat hintoja muutenkin ajankohtaisen markkinatilanteen mukaan. Määräaikaisessa sopimuksessa joskus kuluttajalla on voinut olla pitkäksi ajaksi markkinahintaa selvästi halvempi sopimus, joka konkurssin takia katkeaakin.

Isompi sähköyhtiö voi olla luotettavampi vaihtoehto

Suomessa toimivia sähköyhtiöitä valvotaan varsin hyvin, ja Energiavirasto on aktiivisesti tiedottanut, miten eri tilanteissa pitäisi toimia. Huijausyhtiöitä ei onneksi ole juuri ollut, ja konkurssitilanteissakin vahingot ovat jääneet vähäisiksi.

Oman sähköyhtiön meneminen konkurssiin vaatii kuitenkin aina hieman lisätyötä ja voi johtaa taloudellisiin tappioihin sopimuksen ehtojen muuttuessa. Siksi on ymmärrettävää, että vaikeassa markkinatilanteessa kuluttajat haluavat löytää mahdollisimman luotettavia yhtiöitä.

Isompi sähköyhtiö voi olla pienempää luotettavampi vaihtoehto. Jos yhtiöllä on omaa tuotantoa, on se nykyisessä vaikeassa markkinatilanteessa myös plussa. Myös Suomen valtion esittelemä lainatukipaketti on hyvä hätävara sähköyhtiöille, jotka tarvitsevat väliaikaista rahoitusta nykytilanteen takia.

Esimerkiksi Fortum voi olla varsin luotettava ja turvallinen vaihtoehto. Vaikka yhtiö menettikin rahaa Uniper-kaupoissa, on kyseessä silti jättiläismäinen yhtiö, josta Suomen valtiolla on vielä iso osaomistus.

Kilpailuta sähkön hinta hetkessä!

Löydä sinulle parhaiten sopiva ja halvin sähkösopimus vain minuuteissa. Säästä jopa satasia kilpailuttamalla.

Scroll to Top